Facts

دانستنی های چمن مصنوعی

 • نگهداری و مراقبت از سلامت چمن مصنوعی

  نگهداری و مراقبت از سلامت چمن مصنوعی

  چمن مصنوعی به دلیل بی نیازی از اقداماتی مانند آبیاری، کوتاه کردن برگ ها، تغذیه و کود دهی، سمپاشی، حذف گیاهان زائد و علف های هرز، وجین، مبارزه با آفات و بیماری ها و ... دارای تمهیدات نگهداری بسیار مختص...

 • ویژگی های نخ فیبریلیت در چمن مصنوعی

  ویژگی های نخ فیبریلیت در چمن مصنوعی

  نخستین نسل چمن های مصنوعی با این نخ تولید میشده ساختار نخ فیبریلیت کاملا متفاوت از انواع مونوفیلامنمت میباشد در نوع مونوفیلامنت ما با یک تک رشته مشخص و متمایز رو به رو هستیم . ولی در فیبریلیت ، نخی را...

 • استانداردهای مورد نیاز برای چمن مصنوعی در مهد کودک

  استانداردهای مورد نیاز برای چمن مصنوعی در مهد کودک

  چمن مصنوعی در مهد کودک باید تمامی خصوصیات مورد نیاز این گونه محیط ها را داشته باشد. مهد کودک نخستین اجتماعیست که فرزندان دلبند ما بعد از خانواده وارد آن میشوند . این اجتماع کوچک بستر رشد و تعالی کودکا...

 • چمن مصنوعی مناسب برای مدارس

  چمن مصنوعی مناسب برای مدارس

  محیط های آموزشی در سال های گذشته دچار رشد کیفی و کمّی در تمامی جوانب شده و گسترش فضاهای ورزشی در سطح حرفه ای را میتوان در دور افتاده ترین نقاط کشور نیز شاهد بود . چمن مصنوعی به عنوان پوششی مناسب برای...