ویژگی های نخ فیبریلیت در چمن مصنوعی

ویژگی های نخ چمن مصنوعی

نخستین نسل چمن های مصنوعی با این نخ تولید می شد و ساختار نخ فیبریلیت کاملا متفاوت از انواع مونوفیلامنت میباشد .
در نوع مونوفیلامنت ما با یک تک رشته مشخص و متمایز رو به رو هستیم. ولی در فیبریلیت، نخی را میبینیم که در ‏راستای طولی خود دارای شیارها و بریدگی های متعدّد میباشد که در غالب یک رشته تنیده شده اند. اگر نخ فیبریلیت را ‏باز کنیم، شیارها و بریدگی های طولی به آسانی از یکدیگر فاصله گرفته و به شکل لوزی های کوچک و بزرگ درمی آید. ‏رمز مقاومت و انسجام نخ فیبریلیت در حالت تابیده و پیچیده شده نخ میباشد. هر میزان که این پیچش و فشردگی بیشتر ‏باشد، نیروهای کششی را در راستای طولی بیشتر تحمل میکند.‏

عرض (پهنای) نخ فیبریلیت با 2 شاخص بیان میشود:‏

1– عرض نخ در حالت تافته شده که یا حالت پیچیده و فشرده. این حالت در داخل چمن مصنوعی دیده میشود.
‏ ‏2 – عرض نخ در حالتی که پیچش و تاب نخ باز شده و به صورت گسترده و پهن درآمده.‏
هر قدر که پهنای حالت 2 بیشتر باشد، نخ ضخامت و دوام بیشتری داشته و دیرتر فرسوده میشود.
امروزه از نخ فیبریلیت برای تولید برخی چمن های مخصوص راگبی، هاکی، تنیس، گلف، بیسبال و به صورت محدود در ‏فوتبال استفاده میشود. در بعضی چمن های تزئینی با ارتفاع کوتاه نیز این نخ به کار میرود. ‏
مبحث بسیار مهم پیرامون نخ فیبریلیت، استانداردهای بهداشتی و سلامتی میباشد. این نخ به دلیل ماهیت در هم ‏تنیده، منافذ و فضاهای خالی فراوانی دارد و این فضاهای خالی، مستعدّ انباشت و گیر کردن ذرات خارجی، خاک و گرد و ‏غبار و تمامی آلودگی های فیزیکی و زیستی (قارچ ها و باکتری ها) میباشند. شستشو و نظافت چمن های تولید شده ‏با این نوع فیلامنت، دشوار بوده و استفاده از آن را در بسیاری از محیط ها و کاربری ها محدود مینماید.‏
با توجه به این که نخ فیبریلیت، توانایی بازگشت پذیری به حالت ایستاده و استوار را ندارد، مقاومت این نوع نخ نسبت به ‏کوبش و له شدگی بسیار پایین و ضعیف بوده و از نظر شباهت ظاهری به چمن طبیعی نیز در جایگاه مناسبی قرار ‏نمیگیرد.‏ هزینه تولید این نوع نخ نسبت به انواع مونو پایین تر است.‏

  • تعداد بازدید :981
  • تاریخ درج :21 مرداد 1396