چمن مصنوعی تنیس

انواع چمن مصنوعی تنیس

چمن مصنوعی که برای زمین های ورزش تنیس مورد استفاده قرار می گیرد در 3 گونه اصلی طبقه بندی میشود:
1 - چمن های با الیاف فیبریلِیت صاف
2- چمن های با الیاف فیبریلِیت مجعّد و پیچیده
3- چمن های با الیاف مونوی مجعّد و متراکم

چمن مصنوعی تنیس با الیاف فیبریلِیت صاف

دارای تراکم بالایی میباشد و همین تراکم بالا از کوبیده شدن و جهت گرفتن الیاف جلوگیری میکند. این مساله در ورزش تنیس بسیار حائز اهمیت و حیاتی است، زیرا هر گونه تغییر جهت در مسیر حرکت توپ، باعث تاثیر گذاشتن در رَوَند بازی و کاهش کیفیت فنّی مسابقه میگردد. چمن تنیس در انواع متنوعی با ارتفاع فیلامِنت 8 تا 20 میلیمتر تولید و عرضه میگردد. انواع با ارتفاع بیشتر فیلامنت ها، میزان نرمی و جذب ضربه بیشتری دارند و واکنش ملایم تری به برخورد توپ تنیس از خود نشان داده و در نتیجه توپ با سرعت کمتری پرِش میکند. اما انواع کوتاه تر احساسِ سختی و استحکام بیشتری در لمس از خود نشان داده ضربه پذیری کمتری داشته و پَرِش توپ بر روی آن با شدت بیشتری میباشد.

چمن مصنوعی تنیس با الیاف فیبریلِیت مجعّد و پیچیده

• از فیلامنت های فِردار، پیچیده و به هم تنیده تشکیل شده و بافت و ساختار بسیار متراکمی دارد. مهمترین ویژگی فیلامنت مجعّد این است که هیچ گونه سمت و سو و جهتگیری (خواب) مشخصی نداشته و در نتیجه با گذشت زمان و استفاده از چمن، هیچ نیازی به شانه زنی و اصلاح شکل ظاهری ندارد. همچنین این گونه چمن ها کمترین انحراف را در مسیر حرکت و جهِش توپ ایجاد میکنند و گزینه ای ایده آل برای ورزش هایی چون گلف، هاکی، کریکِت و تنیس هستند.

چمن مصنوعی تنیس با الیاف مونوی مجعّد و متراکم

• این نوع موارد استفاده کمتری داشته و در موارد خاصی که اولویت اصلی، شباهت ظاهری به چمن طبیعی میباشد به کار میرود. به منظور افزایش سختی و استحکام زمین، افزایش عملکرد بازیکنان و پرشِ بیشتر توپ، توصیه میشود میزان مشخصی از ماسه سیلیس در سطح چمن مصنوعی پخش شود . مقدار ماسه سیلیس مصرفی، مستقیماً با ارتفاع و تراکم فیلامنت های چمن و همچنین شرایط دلخواه کاربَران زمین تنیس در ارتباط است.

گزینه پیشنهادی گروه چمنزار برای چمن مصنوعی تنیس

1 - چمن مصنوعی سپیدار محصول آسیا چمن از گونه تراکم 200 به همراه 12 کیلوگرم شن سیلیس در هر مترمربع. این مدل، استقامت و طول عمر بسیار بالایی دارد و شن سیلیس باعث ایستایی، پایداری و ثابت نگه داشتن حالت فیلامنت ها میگردد. همچنین همان گونه که پیشتر اشاره شد سطح زمین را سخت نموده و جهش توپ افزایش میابد.
2 - چمن تنیس با ارتفاع 14 میل. ایده آل ترین گزینه برای زمین های حرفه ای تنیس میباشد. این چمن نیازی به ماسه سیلیس نداشته و بافتی بسیار متراکم و زیبا دارد.
3 - چمن مصنوعی مگنولیا محصول آسیا چمن، چمنی تخصصی برای ورزش گلف که کاربری تنیس نیز داشته و از اسحکام بسیار مناسبی برخوردار است.

  • تعداد بازدید :682
  • تاریخ درج :13 آبان 1396