انواع چمن مصنوعی فوتبال

به طور کلی چمن مصنوعی فوتبال ‏ به دو دسته فیبریلیت و مونوفیلامنت تقسیم می شوند.‏

 چمن مصنوعی فوتبالی


چمن مصنوعی فوتبال فیبریلیت

نخستین نسل از چمن های مصنوعی از الیاف فیبریل شده (فیبریلیت) صاف استفاده می نمودند. ‏زیرا این روشِ ساخت فیلامنت به صورت گسترده در تولید ریسمان، طناب و منسوجات بسته بندی ‏در صنایع مختلف به کار گرفته می شد.‏ رشته های فیبریلیت دارای ساختاری شاخه شاخه و منشعب می باشند به طوری که می توان آن ‏را محور عرضی تا پهنای بسیار بیشتری باز کرد. در چنین حالتی، قطعاتِ متصل به یکدیگر با شکل ‏چهار ضلعی پدید می آید. ‏ لازم به ذکر است که به دلیل حجیم بودن این نوع رشته، تعداد کمتری از آن می تواند مساحت ‏بیشتری را در مقایسه با انواع مونو پوشش دهد، همچنین از نظر ضربه پذیری و جلو گیری از سر ‏خوردن، الیاف فیبریلیت حرف های زیادی برای گفتن دارد.‏


 الیاف چمن مصنوعی


چمن مصنوعی فوتبال مونوفیلامنت

فیلامنت های مونو در ابتدا به صورت تخت و مسطح ساخته می شدند. این ساختار بسیار ضعیف و ‏انعطاف پذیر است و به راحتی دچار تغییر شکل و فرسایش می شود. ‏ با پیشرفت ماشین آلات صنعت نساجی و دستگاه های تزریق (اکستروژن)، امکان ساخت فیلامنت ‏هایی با اَشکال پیچیده و متنوع فراهم آمد. ‏ در ابتدا یک یا چند بخش با ضخامت بیشتر به عنوان ستون فقرات (آوند گیاهی) به فیلامنت افزوده ‏شد تا در برابر خم شدن زیر فشار، مقاومت بیشتری نشان داده و در عین حال با داشتن خاصیت ‏ارتجاعی و فنری، توانایی بازیابی حالت اولیه را داشته باشد. ‏ پس از آن، اشکال دیگری همچون ‏W، ‏O، ‏M، ‏D، ‏Y، ‏X، ‏S، ‏C، ‏V‏ لوزی، اُمگا، بیضی و ترکیبی از این ‏اشکال تولید شد.‏

 چمن مصنوعی مونوفیلامنت


  • تعداد بازدید :799
  • تاریخ درج :11 دی 1396