Robat Karim 10440 meter artificial grass infrastructure project entered a new phase.

پروژه زیرسازی چمن مصنوعی 10440 متری رباط کریم وارد مرحله جدید شد.

پروژه زیرسازی چمن مصنوعی 10440 متری رباط کریم وارد مرحله جدید شد.

 

پس از پایان مرحله نخست زیر سازی پروژه ی عظیم 10440 متری هنرستان علی ابن موسی الرضا در شهر رباط کریم که به دست شهرداری محترم این شهر صورت گرفت گروه چمنزار از امروز مورخ 96/5/24 وارد مرحله ی اجرای بخش دوم سیستم آنباند (UNBOUND) شد.
در این مرحله با دیدی بیش از 2000 تن شن بادامی و تسطیح به صورت دستی و ماشینی بخش دیگر از مرحله زیرسازی همچنان ادامه دارد گفتی است این پروژه به همت خیرین محترم جناب آقای گیوه چیان در حال انجام است.

  • منبع خبر :سایت چمنزار
  • تعداد بازدید :70
  • گروه خبر :اخبار چمنزار
  • تاریخ درج :24 مرداد 1396