Delivery of artificial grass project Some of the gardens' gardens in Gomordeh

تحویل پروژه های چمن مصنوعی برخی از باغ تالارها در گرمدره

تحویل پروژه های چمن مصنوعی برخی از باغ تالار ها در گرمدره


با شروع تابستان بسیاری از پروژه های باغ تالارها به ویژه در شهر گرمدره به پایان رسید.‏
امروز چمن مصنوعی یکی از مهمترین ارکان باغ تالارها محسوب می شود دلیل آن هم هزینه های نگهداری بسیار پایین، ‏قابلیت جا به جایی از فضای به فضای دیگر و همچنین خاصیت سبزی چهار فصل این محصول میباشد.
گروه چمنزار در سال جدید بسیاری از پروژه های چمن مصنوعی باغ تالار را بروی بسته خاک اجرا نمود که این امر باعث ‏کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و طول عمر چمن مصنوعی می گردد.‏

  • منبع خبر :سایت چمنزار
  • تعداد بازدید :482
  • گروه خبر :اخبار چمنزار
  • تاریخ درج :18 تیر 1396