customs broking of new series of chamanzar's group artificial grass

ترخیص سری جدید چمن های مصنوعی گروه چمنزار از گمرک

سری جدید محصولات گروه چمنزار در مراحل نهایی ترخیص گمرک

بر همین اساس سری دوم محصولات جدید گروه چمنزار که برای بررسی و آزمایش وارد کشور می شوند مراحل نهایی ترخیص گمرکی خود را پشت سر می گذارد گفتی است این محصولات درگروه 25 و 35 میلیمتر و به صورت دو بافت خواهند بود که در صورت باز خورد مثبت به صورت مداوم وارد کشور خواهند شد این چمن ها شباهت زیادی به سایر محصولات بازار مثل آمارا و رویال 25 دارند.
یکی دیگر از ویژگی های محصولات جدید تراکم بالای آنهاست که این محصولات را متفاوت از دیگر چمن های بازار کند. باید دید نظر نهای گروه کارشناسی چمنزار پیرامون حذف یا ادامه واردات این گروه کالایی چه خواهد بود؟

  • منبع خبر :سایت چمنزار
  • تعداد بازدید :475
  • گروه خبر :اخبار چمنزار
  • تاریخ درج :17 مرداد 1396