Artificial grass between the rocks - Abdul project

چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب

 • چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-1
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-2
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-3
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-4
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-5
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-6
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-7
  چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب-8
  • (631)

  توضیحات:
  پروژه های مهندس عبدالوهاب یکی از پروژه های بسیار زیبا، با استفاده از نصب بین سنگ محسوب می شود.‏ جانمایی های استادانه توسط مهندس خیر جناب آقای حجت موجب خلق فضاهای زیبا و کاربری شده است.‏
  چمن مدل رینبو با ارتفاع الیاف 30 ‏mm‏ با دیتکس بالا موجب افزایش ماندگاری چمن های بین سنگ حتی در سخت ‏ترین شرایط آب و هوایی خواهد بود.‏

 • چمن مصنوعی بین سنگ - پروژه عبدالوهاب
  • رنگ :
  • ارتفاع :30
  • الیاف :نیم بیضی
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل رینبو   ویژگی های مثبت مدل رینبو برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل رینبو برای این کاربری
   1- ارتفاع بلند الیاف که از سطح سنگ بالاتر است و زیبایی خاصی به کار می بخشد ویژگی منفی ندارد
   2- بکینگ (لایه زیرین) مقاوم به ویژه در رمپ پارکینگ
   3- استفاده از الیاف تنکاته هلند با دیتکس بالا