Artificial grass between the stones - Shhrdmavnd

چمن مصنوعی بین سنگ شهردماوند

 • پروژه چمن مصنوعی بین سنگ شهر دماوند
  • (382)

  توضیحات:
  یکی از پیچیده ترین اجراهای چمن مصنوعی، بی شک اجرای بین سنگ های نا متقارن می باشد. این مدل بسیار ‏زمان بر است و همان طور که در تصویر مشاهده می کنید تک تک بندها بر اساس ابعاد سنگ برش خورده؛ در واقع ‏می توان اجرای این پروژه را یک اثر هنری نامید.‏
  شاید باور کردنی نباشد اما اجرای چمن مصنوعی بین سنگ شهر دماوند که ابعادش چند متر بود، 3 روز زمان برد. ‏مجری این کار، جناب آقای سلیمانی نهایت دقت خود را برای اجرای صحیح این کار اعمال نموده است. نتیجه کار بسیار ‏چشم نواز است.‏

 • چمن مصنوعی بین سنگ شهردماوند
  • رنگ :
  • ارتفاع :25
  • الیاف :تخت با آوند مرکزی
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل رویال 25 آسیا   ویژگی های مثبت مدل رویال 25 آسیا برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل رویال 25 آسیا برای این کاربری
   1-استفاده از بافت دوم که موجب طبیعی تر شدن کار می شود.‏ 1- ندارد
   2- مقاومت بالای الیاف در برابر سرمای شدید دماوند