Artificial grass between the stones - Darband

چمن مصنوعی بین سنگ دربند

 • چمن مصنوعی بین سنگ - دربند-1
  چمن مصنوعی بین سنگ - دربند-3
  چمن مصنوعی بین سنگ - دربند-2
  • (476)

  توضیحات:
  همان طور که در تصویر می بینید ترکیب بین سنگ و چمن مصنوعی بر جذابیت های فضا افزوده است. استفاده از ‏سنگ های یکنواخت و همچنین قطعه سنگ های بزرگتر، حس طبیعت را به بیننده القا می کند.
  نکته ی مثبت دیگر که به چشم می آید؛ الیاف تک رنگ مدل سپیدار می باشد که تاکید بصری مثبتی را به وجود آورده ‏است (گروه چمنزار پیشنهاد می کند از چمن های تک رنگ در پروژه های بین سنگ استفاده نمایید).‏

 • چمن مصنوعی بین سنگ دربند
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل سپیدار   ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل سپیدار برای این کاربری
   1- تک رنگ بودن الیاف ‏ 1- با توجه به ساختارالیاف فیبریلیت از ظرافت کمتری نسبت به الیاف مونوفیلامنت برخوردارند.‏
   2- زیبایی ظاهری فراوان، طول عمر بالا