Artificial grass between the stones - NARMAK

چمن مصنوعی بین سنگ نارمک

 • چمن مصنوعی بین سنگ -نارمک-1
  چمن مصنوعی بین سنگ -نارمک-3
  چمن مصنوعی بین سنگ -نارمک-2
  • (434)

  توضیحات:
  پروژه چمن مصنوعی بین سنگ خیابان نارمک تجربه ای ارزشمند برای گروه چمنزار تلقی می شود.‏
  تاکید کارفرما بر استفاده از الیاف کوتاه و متراکم موجب شد تا مدل فیروزه برای این پروژه انتخاب شود. ‏
  در ابتدای کار، گروه چمنزار نظر مساعدی در مورد مدل فیروزه نداشتند اما نتیجه کار کاملاً رضایت بخش بود.‏همچنین مدلهای اطلس، صدف، ارکیده و اسپریت گزینه های مناسبی جهت اجرای بین سنگ می باشند.‏

 • چمن مصنوعی بین سنگ نارمک
  • رنگ :
  • ارتفاع :11
  • الیاف :تخت ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل مدل فیروزه


   ویژگی های مثبت مدل فیروزه  برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل فیروزه برای این کاربری
   1- رنگ سبز یکدست که تأثیر بصری بالای در این نوع اجرا دارد 1- ارتفاع کوتاه که از زیبایی کار می کاهد ‏

   2- حالت موکتی چمن از واقعیت چمن های طبیعی بین سنگ دور است.‏