Artificial grass between the stones - Zaferanieh

پروژه چمن مصنوعی بین سنگ زعفرانیه

 • چمن مصنوعی بین سنگ - زعفرانیه-1
  چمن مصنوعی بین سنگ - زعفرانیه-2
  • (519)

  توضیحات:
  یکی از مرسوم ترین کاربری های چمن مصنوعی، کاربری بین سنگ یا به اصطلاح عامیانه تر چمن بین موزائیک می ‏باشد.‏
  دلیل آن هم ایجاد تغییرات فراوان و بسیار مثبت است؛ تنها با استفاده بسیار اندک از چمن مصنوعی میتوان این تغییرات ‏شگرف را به وجود آورد. ‏
  در پروژه چمن مصنوعی بین سنگ زعفرانیه از چمن مدل صدف استفاده شده که با توجه به الیاف تک بافت و سبزی ‏بسیار زیبای خود طراوت خاصی به محیط بخشیده است.‏
  نکته دیگری که در پروژه بین سنگ زعفرانیه قابل توجه است؛ استفاده از گیاهان طبیعی در باغچه های مجاور است که در ‏هماهنگی کامل با چمن های بین سنگ قرار دارند.‏

 • پروژه چمن مصنوعی بین سنگ زعفرانیه
  • رنگ :
  • ارتفاع :25
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی صدف   ویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل صدف برای این کاربری
   1-‏رنگ سبز یکدست و جذاب ‏ 1- برای بخش هایی که محل تردد اتومبیل می باشد دچار کوبیدگی میگردد (به دلیل نبود فیلر)‏