artificial grass garden hall yalan

پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان

 • پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  • (387)

  توضیحات:
  در بین باغ تالارهایی که از طبیعتهای گوناگون بهره می برند، این مجموعه یلان است که توانسته مناظر ‏دلنشینی را از ترکیب فضای سبز طبیعی و مصنوعی به وجود آورد. ‏
  همان طور که در تصاویر پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان می بینید؛ مسئولین این باغ تالار با به ‏کارگیری چمنهای مصنوعی در بین ردیفهای منظم درختان تزئینی و اجرای آن در شیار سنگها، فضاهای ‏سبز زیبا و متنوعی را پدیدار نموده اند. ‏

 • پروژه چمن مصنوعی باغ تالار یلان
  • رنگ :
  • ارتفاع :35
  • الیاف :C شکل(حلال مانند)
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل اسپریت   ویژگی های مثبت مدل اسپریت برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل اسپریت برای این کاربری
   1-‏-‏ رنگ سبز زیبا در هنگام تابش خورشید ‏
   ندارد
   2- ‏-‏ فیلرهای سبز رنگ ‏