artificial-grass-garden-studio-pasdaran

چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران

 • پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران-پهن کردن چمن
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران-پهن کردن لایه ژئوتیکستایل
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران-غلطک مخلوط کوهی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران-مسطح سازی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران-ریختن مخلوط کوهی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران- برداشتن پوشش گیاهی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران- برداشتن پوشش گیاهی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران- برداشتن پوشش گیاهی
  پروژه چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران- برداشتن پوشش گیاهی
  • (360)

  توضیحات:
  ‏ پروژه ی چمن مصنوعی باغ آتلیه ی پاسداران یکی از نمونه کارهای جذاب گروه چمنزار می باشد.‏
  کارفرما به دلیل بالا بودن هزینه های نگهداری چمن طبیعی ، پس از بررسی های فراوان چمن مصنوعی را برای باغ آتلیه خود در ‏نظر گرفت.‏
  گروه چمنزار با مشاهده ی پروژه ، نصب برروی  بستر خاک را که به روز ترین روش نصب و اجرا می باشد جهت زیرسازی پروژه پیشنهاد داد.‏
  از مزایای مهم این روش می توان به هزینه های زیر سازی پایین ، ضربه پذیری بالای چمن ، زهکش آب بسیار مناسب ، افزایش ‏طول عمر چمن و فابلیت تخریب آسان در مواقع نیاز به تغییر کاربری اشاره کرد.‏

 • چمن مصنوعی باغ آتلیه پاسداران
  • رنگ :
  • ارتفاع :35
  • الیاف :تخت با آوند مرکزی
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی ورنال 35   ویژگی های مثبت مدل ورنال 35 برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل ورنال 35 برای این کاربری
   1-ظاهر بسیار زیبا ‏ 1- در پروژه های ترکیبی گیاه طبیعی و چمن مصنوعی مدل های طبیعی تر مانند آمارا جذابیت ظاهری بیشتری دارند
   2- تراکم بالا‏
   3-بهره گیری از منافذ زهکش جهت انتفال مناسب رطوبت به لایه ی زیرین