artificial grass kindergarten dordaneh

پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه

 • پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  • (269)

  توضیحات:
  پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه یکی از نمونه کارهای نصب روی بستر خاک گروه چمنزار می باشد. ‏همان طور که در تصاویر مشاهده می فرمایید ابتدا علف های موجود حذف می شود سپس با استفاده از آهک ‏رشد و نمو گیاهان را متوقف می کنیم. پس از شن ریزی و غلط زنی سطح کار آماده ی اجرای چمن شد. ‏ برای ضربه پذیری هر چه بهتر کار از لایه ژئوتکستایل استفاده شد.
  ‏ چمن مصنوعی مورد استفاده نیز با سیستم نیمه اسپورت نصب شد تا علاوه بر ضربه پذیری موجب افزایش ‏طول عمر چمن مصنوعی زهکش بسیار مناسب پروژه گردد.‏

 • پروژه چمن مصنوعی مهد کودک دردانه
  • رنگ :
  • ارتفاع :35
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است :چمن مصنوعی مدل ساوانا ( مشابه مدل آمارا )   ویژگی های مثبت مدل ساوانا برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل ساوانا برای این کاربری
   1-ضربه پذیری بالا به دلیل ارتفاع مناسب الیاف
   1- دیتکس (وزن الیاف) پایین
   2-رنگ سبز بسیار طبیعی ‏

   3-به دلیل داشتن حفره زهکش برای پروژه های روی بستر خاک بسیار مناسب است.‏