Artificial turf urban space - local park

پروژه چمن مصنوعی پارک محلی

 • چمن مصنوعی فضای شهری - پارک محلی
  • (409)

  توضیحات:
  مهم ترین نکته تصویر این است که از کوچکترین فضاها هم می توان بهترین استفاده را داشت یک فضای کوچک شهری با کمترین هزینه تبدیل به یک محل زیبا و مفرح برای ساکنین این منطقه شده است یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها ایجاد چنین فضاهایی برای سرگرمی ساکنین است و همان طور که می بینید احداث چنین فضایی حتی با کمترین امکانات ممکن است.

 • پروژه چمن مصنوعی پارک محلی
  • رنگ :
  • ارتفاع :15
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی ارکیده   ویژگی های مثبت مدل ارکیده برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل ارکیده برای این کاربری
   1-رنگ بسیار زیبا
   1- ارتفاع کوتاه و تراکم پایین از کوبش گیری و دوام چمن می کاهد
   2-الیاف نرم و لطیف