artificial grass personal project

اجرای چمن مصنوعی پروژه شخصی

 • چمن مصنوعی تراس پروژه شخصی
  چمن مصنوعی بالکن شخصی
  چمن مصنوعی تراس
  • (259)

  توضیحات: دنیا زیباتر می شود زمانی که ما سهم خود را با افزایش فضای سبز پیرامونمان ادا کنیم.
  البته این یک پند نیست، بلکه یک پیشنهاد ارزنده است از سمت گروه چمنزار به کسانی که فضای سبز را بخشی از زندگی خود می دانند.
  همانطور که در تصاویر روبه رو ملاحظه می کنید صاحب این کاربری فضای سبز دلنشین هرچند کوچک را به خانواده ی خود هدیه داده تا موجبات آرامش آن ها را بیش از پیش فراهم سازد.
  چمن افرا که جهت این پروژه ی کوچک پیشنهاد شده توانسته در کنار نرمی و لطافت حسی نزدیک به طبیعی را برای بهره بردارانش ایجاد کند.

 • اجرای چمن مصنوعی پروژه شخصی
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :نیم لوزی-بیضی(سه وجهی)
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل افرا


   ویژگی های مثبت مدل افرا برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل افرا برای این کاربری
   1-الیاف لطیف
   1-مناسب جهت کاربری های سبک