Artificial grass Playground. Private villa Mr. Tamhidi

چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی

 • چمن مصنوعی مدل افرا
  چمن مصنوعی
  چمن مصنوعی
  • (220)

  توضیحات: چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی آخرین اجرای گروه چمنزار در واپسین ساعات سال 96 بود چمنی که برای اجرا در این پروژه پیشنهاد دادیم و مورد تائید کارفرما قرار گرفت افرا نام داشت که دارای ساختاری دو منظوره بود. دومنظوره بودن چمن مصنوعی یعنی برآوردن کردن بیشترین انتظارات مخاطبان این محصول در کاربری های فضای سبز که بهره بری ورزشی نیز دارند. هم اکنون چمن اجرا شده در این ویلای شخصی هم کاربری ورزشی (تنیس) دارد و هم به افزایش فضای سبز مجموعه کمک کرده است .

 • چمن مصنوعی زمین بازی ویلای شخصی جناب آقای تمهیدی
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :نیم لوزی-بیضی(سه وجهی)
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل افرا


   ویژگی های مثبت مدل افرا برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل افرا برای این کاربری
   1-الیاف لطیف
   1-مناسب جهت کاربری های سبک