German Embassy school project

پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان

 • چمن مصنوعی پروژه مدرسه سفارت آلمان
  • (332)

  توضیحات:
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان، نمونه‌ای از یک کار متفاوت است؛ استفاده از ترکیب چوب و چمن در ‏کمتر مدرسه ای قابل رؤیت می باشد.‏
  چمن مصنوعی مورد استفاده مدل صدف می باشد ساختار یکپارچه و یک رنگ صدف، زیبایی فضا را دو چندان کرده ‏است.‏
  به یاد داشته باشیم که ترکیب چوب و چمن یعنی تلفیق رنگ قهوه‌ای و سبز یکی از ترکیبات رنگی بسیار زیبای ‏طبیعت است، این ترکیب رنگ در هر فضای جلوه ی فضا را افزایش می دهد.‏

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه سفارت آلمان
  • رنگ :
  • ارتفاع :25
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل صدف   ویژگی های مثبت مدل صدف برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل صدف برای این کاربری
   1-‏ رنگ بسیار زیبای الیاف ‏ ویژگی منفی ندارد
   ‏2-‏ رنگ سبز یکدست موجب زیبایی فضا و ترکیب با چوب شده است.‏