artificial grass school girls-mehr aein

چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین

 • چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین
  چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین
  چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین
  چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین
  • (265)

  توضیحات:
  پس از اجرای چمن مصنوعی در حیاط مدرسه مهر آیین، با قدم گذاشتن بر روی بستر سبز ایجاد شده ‏میتوانیم احساس دانش آموزان دختر را از تغییر به وجود آمده متوجه شویم. ‏
  نگرش اجرای چمن مصنوعی و در پس آن گسترش فضای سبز در حیاط این مدرسه نه تنها موجب ‏رضایت دانش آموزان شده بلکه برای آنها زنگهای تفریحی سرشار از شادی و شور فراهم آورده است.‏

 • چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه مهر آیین
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل سپیدار



   ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل سپیدار برای این کاربری
   1-نظافت آسان
   ندارد.
   2-  مقاومت بالا در برابر کوبش