khadijeh kobra school

چمن مصنوعی مدرسه خدیجه کبری

 • چمن مصنوعی مدرسه خدیجه کبری
  چمن مصنوعی مدرسه خدیجه کبری -2
  چمن مصنوعی مدرسه خدیجه کبری -1
  • (582)

  توضیحات:
  کارفرما جناب آقای حسنی مدیریت مجموعه مدارس خدیجه کبری
  انتخاب ایشان یکی از محصولات اقتصادی چمنزار بود. محصولی زیبا و بافته شده از الیاف کمپانی تنکاته هلند که سالهاست در مهدهای کودک و برخی مدارس که حجم تردد کمی داشتند کاربری داشته اما پیشنهاد چمنزار استفاده از این محصول در فضاهایی میباشد که حجم تردد بالایی ندارند. شاید در کاربری آموزشی و چمنهای مهدهای کودک مناسبترین چمن برای نصب چمن مصنوعی مدل فیروزه باشد.

 • چمن مصنوعی مدرسه خدیجه کبری
  • رنگ :
  • ارتفاع :11
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل فیروزه   ویژگی های مثبت مدل فیروزه برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل فیروزه برای این کاربری
   1-تراکم بالا و ارتفاع الیاف کوتاه که موجب نظافت آسان این محصول می گردد 1- اگر این کالا در کاربری مناسب خود اجرا شود ویژگی منفی نخواهد داشت.
   2-رنگ زیبا و مقاوم در برابر اشعه خورشید