artificial grass school mehr asa

چمن مصنوعی مدرسه مهر آسا

 • چمن مصنوعی مدرسه مهر آسا
  چمن مصنوعی مدرسه مهر آسا
  چمن مصنوعی مدرسه مهر آسا
  • (229)

  توضیحات:
  احساس دانش آموزان دختر به چمنهای مصنوعی ایجاد شده در حیاط مدرسه شان و ارتباط خوبی که ‏با این محصول گرفته بودند بسیار دیدنی بود.‏
  آنها بر روی بستر سبز حیاط مدرسه شان نشسته بودند و با دوستانشان به بازی و گفتگو می ‏پرداختند. ‏ حتی بعضی از دانش آموزان در این فضای سبز و آرام به مطالعه دروسشان مشغول بودند. ‏
  این تفاوت دیدگاه در دانش آموزان دختر با پسرانی که به چمنهای مصنوعی مدرسه شان نگاه زمین ‏فوتبال را دارند بسیار جالب و قابل تأمل است.‏

 • چمن مصنوعی مدرسه مهر آسا
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل سپیدار   ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل سپیدار برای این کاربری
   1-رنگ زیبا و ماندگار
   ندارد.
   2- الیاف مقاوم و بادوام در برابر کوبش