artificial-grass-school-peyvand

پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  • (250)

  توضیحات:
  پس از اجرای پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند به دانش آموزانی که بر روی چمنها مشغول بازی ‏شدند پیوستیم تا احساساتشان را از این تغییر به وجود آمده مطلع شویم.‏
  کادر آموزشی این مدرسه مانند دیگر مدارسی که با چمنزار وارد همکاری شده بودند بهترین ها را برای ‏دانش آموزانشان می خواستند و دغدغه آنها ایجاد حیاطی ایمن، پویا و پر نشاط برای بچه ها بود. ‏
  چمنزار توانست با در نظر گرفتن دو محصول، یک چمن مصنوعی برای قسمت فوتبال و دوم کفپوش ‏گرانولی برای قسمت بسکتبال به دغدغه های آنها پاسخ بدهد. ‏

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه پیوند
  • رنگ :
  • ارتفاع :10
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل مگنولیا   ویژگی های مثبت مدل مگنولیا برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل مگنولیا برای این کاربری
   1-مقاومت بالا در برابر کوبش ندارد
   2-ضربه گیری بالا