artificial grass school saadat abad

پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  • (241)

  توضیحات:
  هدف از اجرای چمن مصنوعی در حیاط مدرسه سعادت آباد فراهم کردن فضایی بود که دانش آموزان با ‏لذت بیشتر و ایمنی بالاتری در آن قدم بردارند.
  ‏ جایگزین نمودن چمن مصنوعی با پوشش سخت و بی روح حیاط این مدرسه عاملی است به نفع ‏دانش آموزان، که به پویاتر شدن آنها و سلامت جسم و روحشان کمک خواهد کرد.‏

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه سعادت آباد
  • رنگ :
  • ارتفاع :20
  • الیاف :فیبریلیت
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل سپیدار   ویژگی های مثبت مدل سپیدار
   برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل سپیدار
   برای این کاربری
   1-رنگ زیبا
   ندارد.
   2- الیاف مقاوم و بادوام در برابر کوبش