artificial-grass-school-salam

پروژه چمن مصنوعی مدرسه سلام ‏

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه سلام ‏
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سلام ‏
  پروژه چمن مصنوعی مدرسه سلام ‏
  • (229)

  توضیحات:
  مجموعه مدارس سلام یکی از مؤسسات خوش نام کشور محسوب می شود که در راستای افزایش ‏سطح نشاط و آمادگی هرچه بهتر دانش آموزان برای یادگیری اقدام به اجرای چمن مصنوعی در فضای ‏حیاط یکی از شعبات خود در خیابان اختیاریه نمود.‏
  یکی از نکات جالب در این فضای آموزشی، استفاده از آفتاب گیر در بخش های اصلی حیاط است که ‏نشان دهنده اهمیت مقولۀ ایمنی در فضای تفریح مدرسه سلام است. با دیدن تصاویر این پروژه متوجه ‏تأثیرات فراوان چمن مصنوعی در ایجاد شور و نشاط در میان دانش آموزان خواهیم شد که همین ‏موضوع یعنی یک تیر و چند نشان ‏

 • پروژه چمن مصنوعی مدرسه سلام ‏
  • رنگ :
  • ارتفاع :11
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل فیروزه   ویژگی های مثبت مدل فیروزه برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل فیروزه برای این کاربری
   1- ‏استفاده از الیاف تیولون هلند
   1- ضربه گیری پایین
   2-مقاومت مناسب در برابر تردد بالا (نه عالی)
   2-دیتکس (وزن نخ) پایین