Project artificial grass terrace - Farmaniyeh

پروژه چمن مصنوعی تراس - فرمانیه

 • پروژه چمن مصنوعی تراس - فرمانیه-1
  پروژه چمن مصنوعی تراس - فرمانیه-2
  • (567)

  توضیحات:
  همان طور که در تصویر می بینید کارفرمای پروژه با انتخاب چمن مصنوعی به عنوان پوشش کف تراس، فضای متفاوتی را ‏خلق نمود. ایجاد فضاهایی مشابه طبیعت برای گذراندن بخشی از زمان استراحت می تواند کمک زیادی به تمدد اعصاب و ‏آرامش داشته باشد.‏
  مشخصات اجرایی پروژه چمن مصنوعی تراس فرمانیه در جدول پایین ارائه شده است.‏

 • پروژه چمن مصنوعی تراس - فرمانیه
  • رنگ :
  • ارتفاع :35
  • الیاف :تخت با آوند مرکزی
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی ورنال 35   ویژگی های مثبت مدل ورنال 35 برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل ورنال 35 برای این کاربری
   1-ظاهر بسیار زیبا وطبیعی 1- برای چنین کاربری می¬توان از چمن¬های ارزان¬تر استفاده کرد.
   2-نرمی و لطافت قابل توجه