Project artificial grass terrace - OOSHAN

چمن مصنوعی تراس اوشان

 • پروژه چمن مصنوعی تراس - اوشان
  • (562)

  توضیحات:
  تصویر پروژه چمن مصنوعی تراس اوشان نشان می دهد کوچکترین فضاها نیز قابلیت اجرای چمن مصنوعی را دارند و ‏می توان فضاهای این چنینی را هم زیبا کرد.‏ از نمای داخلی ترکیب پارکت لمینیت داخل و چمن مصنوعی تراس به همراه منظره ی بیرونی زیبا و قابل توجه است.‏ شما هم می توانید با کمترین تغییرات فضاهای بلا استفاده در محیط زندگیتان را احیا و کاربردی نمایید. ‏

 • چمن مصنوعی تراس اوشان
  • رنگ :
  • ارتفاع :35
  • الیاف :تخت با آوند مرکزی
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی ورنال 35   ویژگی های مثبت مدل ورنال 35 برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل ورنال 35 برای این کاربری
   1-ظاهر بسیار زیبا ‏ 1- ندارد
   2-نرمی الیاف ‏
   2-تراکم بالا