Urban space - implementing the Damavand

پروژه چمن مصنوعی پیاده روی دماوند

 • فضای شهری - پروژه پیاده روی دماوند
  • (404)

  توضیحات:
  در توضیح این عکس به این نکته اشاره می کنیم که بارگذاری این عکس بر روی وب سایت تنها به دلیل نشان دادن یک تغییر کوچک اما مؤثر است.
  همان طور که مشاهده می کنید چمن مصنوعی در یک فضای کوچک توانسته شادابی زیادی را به همراه داشته باشد همخوانی و تناسب و بین چمن مصنوعی وفضای سبز طبیعی در این تصویر از نکات قابل توجه می باشد.

 • پروژه چمن مصنوعی پیاده روی دماوند
  • رنگ :
  • ارتفاع :15
  • الیاف :نازک ساده
  • نام مدلی که در این پروژه کارشده است : چمن مصنوعی مدل ارکیده   ویژگی های مثبت مدل سپیدار برای این کاربری
   ویژگی های منفی مدل سپیدار برای این کاربری
   1-رنگ زیبا و یکدست 1- نداشتن حفره های زهکش برای انتقال آب باران به لایه زیرین
   2-عرض رول 4متر برای یکدستی برای اجرا

   3-قیمت مناسب