Artificial grass between stones

چمن مصنوعی بین سنگ

چمن مصنوعی بین سنگ

اجرای چمن مصنوعی بین سنگ یک روش جدید و نوآوری زیباییست که این روزها مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. این کاربری می‌تواند با کمترین هزینه تغییرات شگرفی را در حیاط منزل یا ورودی آپارتمانتان به وجود آورد.

مراحل اجرای چمن مصنوعی بین سنگ

 

  • فواصلی را با عرض 4 یا 6 سانت بین سنگها ایجاد کنید و پس از آن سطح این شیارها را با سیمان هم سطح نمایید (که در اصطلاح به آن زیرسازی با بستری سازی می‌گوید)
  • عمق مناسبی که برای شیارها می‌توان در نظر گرفت حدود یک سانت می باشد که بهتر است بیشتر یا کمتر نشود. عمق کمتر به بکینگ (لایه زیر چمن) آسیب می رساند و عمق بیشتر باعث فرو رفتن چمن مصنوعی در شیار و کمتر دیده شدن برگهای چمن مصنوعی می‌گردد.

 

  • مرحله برش چمن می‌تواند بسیار به آسانی انجام گیرد در صورتی که شما فواصل برش را با خطهای طولی بافت چمن مصنوعی که در زیره آن به صورت منظم قرار گرفته اند میزان کرده باشید.

 

  • آخرین مرحله قرار دادن برشهای مناسب چمن مصنوعی مابین شیار سنگها و فیکس کردنشان با چسب مخصوص می‌باشد. مسئولین اجرایی شرکت چمنزار در این مرحله، از چسب هایی استفاده می‌کنند که در برابر رطوبت مقاومت بالایی را از خود نشان داده و سست نمی شوند.

 

چمن مصنوعی مناسب بین سنگ یا چمن مصنوعی بین موزاییک بهتر است دارای سه ویژگی باشد:

  1. 1. بکیگ مقاوم (جلوگیری از سست شدن برگهای چمن)
  2. 2. ویتکس (وزن نخ بالا) (مقاومت در برابر فرسایش)
  3. 3. ارتفاع الیاف بلند (زیباتر دیده شدن فضا)
کارشناسان چمنزار پیشنهاد می‌کند در صورت وجود فضای مناسب این تغییر زیبا را به وجود آورید. اجرای چمن مصنوعی بین لاشه های سنگ یا همان بین سنگ یکی از کاربری های دیگر چمن مصنوعی می باشد.