artificial-grass-on-stairs

چمن مصنوعی مناسب برای کاربری روی پله

نصب چمن مصنوعی برروی راه پله


شاید با دیدن این عکس های چمن مصنوعی روی راه پله، برایتان این سوال مطرح شود که چرا از چمن مصنوعی روی راه ‏پله ها استفاده شده است؟ اما می توان از طرف دیگری هم به قضیه نگاه کرد: چرا که نه؟ این همان سوالی ست که ‏طراح آن در ذهن خود داشته است‎.‎
چمن مصنوعی نیازی به کوتاه شدن، تمیز کاری، آب دادن، کود دادن، و آفت‌کش زدن ندارد. چمن مصنوعی هزینه آب ‏مصرفی شما را کاهش می‌دهد، در تمام طول سال ظاهر یکسانی دارد، و انواع و اقسام آن با کیفیت‌های مختلف در بازار ‏وجود دارند.
امروزه چمن‌های مصنوعی تولید می‌شوند که به شدت شبیه چمن‌های طبیعی هستند و تا از نزدیک و به ‏دقت آن‌ها را بررسی نکنید متوجه مصنوعی بودن آن‌ها نمی‌شوید‎.‎