چمن مصنوعی حیاط

  • چمن مصنوعی در حیاط

    چمن مصنوعی در حیاط

    چمن مصنوعی در حیاط و به کارگیری آن در فضای سبز ورودی آپارتمان یا منزلتان می‌تواند یک تغییر زیبا و چشم گیر را به وجود آورد. با استفاده از پوششهای سبز و بادوام چمنهای مصنوعی که در نسلهای جدید آن به طبیع...

    • (1817)